YM Tunku Dato' Yaacob Khyra
(Executive Chairman)
En Azlan bin Abdullah
(Managing Director)
YM Tunku Yahaya @ Yahya bin
Tunku Tan Sri Abdullah

(Non-Independent Non-Executive Director)
En Shazal Yusuf bin
Mohamed Zain

(Independent Non-Executive Director)
Mr Muk Sai Tat
(Independent Non-Executive Director)
General Tan Sri Dato' Sri Hj. Suleiman bin Mahmud RMAF (Rtd)
(Senior Independent Non-Executive Director)
Dato' Indera Naresh Mohan
(Independent Non-Executive Director)